3. Verschil advocaat en juridisch adviseur

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist/juridisch adviseur?

Die vraag hoor ik vaak en betekent dat het voor niet-juristen verwarrend is. Het antwoord is niet zo heel moeilijk: het verschil tussen een jurist en een advocaat is in beginsel het wel of niet gevolgd hebben van de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten, gericht op het procesrecht. In beginsel, want ik heb de beroepsopleiding gevolgd, ben 27 jaar advocaat geweest, maar heb me op eigen verzoek laten uitschrijven als advocaat. 

Beiden hebben dezelfde universitaire studie afgerond, beschikken daarmee over de meestertitel, en hebben inhoudelijke dezelfde kennis, maar de advocaat heeft zich verder gespecialiseerd in het procederen. 

Elke advocaat is dus jurist, maar niet elke jurist/juridisch adviseur is advocaat. Alleen deze laatste mag een cliënt vertegenwoordigen bij rechtbanken als het gaat om bepaalde hieronder genoemde zaken. De titel "advocaat" is beschermd, die van een jurist/juridisch adviseur niet en een advocaat dient verplicht lid te zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten terwijl er voor een jurist niet een dergelijke eis geldt. Ook juridische adviseurs hebben een beroepsorganisatie NVRA.

Een jurist is vaak een stuk goedkoper dan een advocaat, dus het is belangrijk - en kan kostenbesparend zijn - om na te gaan of voor uw juridische probleem een advocaat verplicht is of niet. Ter indicatie een advocaat heeft normaliter een uurtarief tussen € 200,00 en            € 500,00 exclusief 21% BTW , 7% kantoorkosten etc. Een juridisch adviseur hanteert normaliter een uurtarief tussen € 75,00 en € 125,00 inclusief 21% BTW, geen kantoorkosten etc.. 

Als u niet direct aan een gang naar de rechter denkt is het in alle gevallen lonend om eerst een gesprek met een jurist te hebben en soms kan het veel kosten besparen als uiteindelijk blijkt dat u toch op een rechterlijke procedure uitkomt. Een jurist kan de zaak met u voorbereiden en kan gerichter vragen stellen aan de advocaat.

In een aantal gevallen is een advocaat verplicht. Zo is een advocaat onder meer verplicht bij: 

 • Geldvorderingen boven € 25.000
 • Procedures bij het Gerechtshof
 • Procedures bij de Hoge Raad
 • Procedures bij de rechtbank, met uitzondering van onderstaande zaken die ook door een juridisch adviseur kunnen behandeld, een advocaat is daarbij niet verplicht:
 • Geldvorderingen tot €25.000
 • Arbeidszaken
 • Ambtenarenzaken
 • Sociale zaken
 • Bestuurszaken
 • Huurzaken
 • Huurkoopzak
 • Consumentenzaken tot € 25.000